Ảnh hưởng của khói thuốc lá lên đặc điểm viêm tại đường thở ở trẻ hen phế quản

Cập nhật: 14/12/2010 - 9:51 am

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Diệu Thúy 1,2, Peter Gibson2 1- Đại học Y Hà nội, 2- Đại học Newcastle, Australia Tóm tắt: Khói thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc hen phế quản ở trẻ em, tuy nhiên những tác động của nó lên cơ chế viêm đường thở còn chưa biết rõ. Mục […]

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Diệu Thúy 1,2, Peter Gibson2
1- Đại học Y Hà nội, 2- Đại học Newcastle, Australia
Tóm tắt: Khói thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc hen phế quản ở trẻ em, tuy nhiên những tác động của nó lên cơ chế viêm đường thở còn chưa biết rõ. Mục tiêu: Đánh giá ảnh hưởng của khói thuốc lá lên trẻ hen phế quản, bao gồm độ nặng của bệnh và đặc điểm viêm tại đường thở.

Phương pháp: Đây là nghiên cứu tiến cứu. Trẻ hen phế quản tuổi từ 7-17 tuổi trải qua hỏi bệnh, đo chức năng hô hấp, kích ứng tạo đờm tối đa là 3 lần trong vòng 6 tháng. Nước tiểu của bệnh nhân được thu thập để đánh giá mức độ nhiễm khói thuốc lá.

Kết quả: Tỷ lệ nhiễm khói thuốc lá ở trẻ hen phế quản là khá cao 46,3%. Trẻ hen phế quản có bố hoặc mẹ là người hút thuốc lá mắc hen nặng hơn trẻ sống với bố mẹ không hút thuốc. Khi trẻ tiếp xúc với khói thuốc lá, tỷ lệ phần trăm bạch cầu ái toan trong đờm giảm đi (3,75% xuống 0,25%, p=0,016), ngược lại tỷ lệ phần trăm bạch cầu đa nhân trung tính tăng lên (20,75% lên 26,75%, p=0,04), nồng độ khí NO giảm đi (24.7 ppb xuống 18.7 ppb, p=0.003).

Kết luận: Tình trạng nhiễm khói thuốc lá ở trẻ hen phế quản là khá phổ biến và nó liên quan đến tình trạng viêm không tăng bạch cầu ái toan.
Từ khóa: khói thuốc lá, hen, viêm tại đường thở

Tin khác đã đăng