Bệnh viện Nhi Trung ương được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện tiến hành ghép tim trẻ em lấy từ người cho chết não

Cập nhật: 13/07/2010 - 12:00 am

        Ngày 01/07/2010, bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã ký quyết định số 2345/QĐ-BYT về việc công nhận Bệnh viện Nhi Trung ương đủ điều kiện tiến hành ghép tim trẻ em lấy từ người cho chết não. Căn cứ vào quyết định, GS Nguyễn Thanh Liêm, giám đốc Bệnh viện Nhi trung […]

        Ngày 01/07/2010, bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã ký quyết định số 2345/QĐ-BYT về việc công nhận Bệnh viện Nhi Trung ương đủ điều kiện tiến hành ghép tim trẻ em lấy từ người cho chết não. Căn cứ vào quyết định, GS Nguyễn Thanh Liêm, giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, chuyên gia trong và ngoài nước thực hiện việc ghép tim trẻ em lấy từ người cho chết não nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh. Sau khi thực hiện trường hợp ghép tim trẻ em đầu tiên lấy từ người cho chết não, Bệnh viện Nhi Trung ương phải đánh giá kết quả và gửi báo cáo về Bộ Y tế.Tin khác đã đăng