Các chương trình đào tạo

Cập nhật: 05/09/2011 - 10:29 am

1. Siêu âm tim trẻ em ( 6 tháng ) 2. Lớp điều dưỡng chuyên khoa Nhi khóa 9 3. Lớp điều dưỡng chuyên khoa Nhi khóa 10 4. Lớp điều dưỡng cho Vinmec 5. Lớp Bác sĩ định hướng khóa 2 6. Lớp PPNC y học lâm sàng (3 ngày) 7. Lớp Bác sĩ […]

1. Siêu âm tim trẻ em ( 6 tháng )
2. Lớp điều dưỡng chuyên khoa Nhi khóa 9
3. Lớp điều dưỡng chuyên khoa Nhi khóa 10
4. Lớp điều dưỡng cho Vinmec
5. Lớp Bác sĩ định hướng khóa 2
6. Lớp PPNC y học lâm sàng (3 ngày)
7. Lớp Bác sĩ định hướng khóa 3
8. Điều dưỡng chuyên khoa I Nhi
9. BS chuyên khoa I Nhi
10. Bác sĩ định hướng chuyên khoa nhi (đào tạo theo đơn đặt hàng của BV Nhi Nghệ an)

Tin khác đã đăng