Các họat động của RCHI từ 2001 đến nay                                                                                  Hội nghị Khoa học Nhi khoa Việt Nam-Autralia Là sang kiến của RCHI vào năm 2001, từ đó trở thành sự kiện lớn hằng năm. Mỗi lần Hội nghị thu hút khoảng 400-500 bác sĩ Nhi khoa đến dự. Các bác sĩ với những báo cáo nổi bật được tôn vinh tại giải thưởng […]

                                                                                 

Hội nghị Khoa học Nhi khoa Việt Nam-Autralia
Là sang kiến của RCHI vào năm 2001, từ đó trở thành sự kiện lớn hằng năm. Mỗi lần Hội nghị thu hút khoảng 400-500 bác sĩ Nhi khoa đến dự. Các bác sĩ với những báo cáo nổi bật được tôn vinh tại giải thưởng trao cho các báo cáo viên trẻ xuất sắc . Hội nghị toàn quốc đã trở thành diễn đàn quan trọng cho các nhà nghiên cứu trẻ trong cả nước.

                                                            
Xây dựng và triển khai các dự án
RCHI xây dựng các đề cương dự án cho bệnh viện Nhi Trung ương đệ trình và nhận được tài trợ của tổ chức Atlantic cho các dự án lớn sau:

    Thiết kế Dự án tổng thể “ Xây dựng lại bệnh viện Nhi Trung ương”

    Đào tạo cấp cứu nhi khoa APLS

    Đào tạo điều dưỡng Nhi khoa

    Đào tạo nâng cao nguồn nhân lực bệnh viện Nhi Trung ương (ETP)

                                                

1. Thiết kế tổng thể xây dựng lại bệnh viện Nhi Trung ương: dự án này đã cải thiện cơ bản cơ sở hạ tầng của bệnh viện Nhi trung ương
2. Dự án đào tạo cấp cứu Nhi khoa nâng cao

    30 giảng viên được RCHI cử sang đào tạo cho bệnh viện Nhi trung ương

    82 giảng viên Việt Nam đã được đào tạo

    27 khóa học đã được tiến hành với 648 bác sĩ, điều dưỡng Việt Nam và Lào được đào tạo.

–> Dự án đào tạo cấp cứu đã góp phần đáng kể vào việc giảm tỷ lệ tử vong trước 24 giờ nhập viện

3. Dự án đào tạo điều dưỡng chuyên khoa Nhi

    Hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo dựa vào năng lực đầu tiên cho chuyên ngành điều dưỡng Nhi khoa tại Việt Nam

    85 điều dưỡng đã được đào tạo thành hưỡng dẫn viên lâm sang

    6 khóa học với 125 điều dưỡng đã được tiến hành ở Việt Nam và Lào

   Dự án góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc điều dưỡng cho các bệnh nhi

4. Dự án đào tạo nâng cao nguồn nhân lực bệnh viện Nhi Trung ương

    RCHI đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kỹ thuật để quản lý và điều hành dự án

    Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2008-2011

    Tập trung vào 3 lĩnh vực chính

    Quản lý dự án và quản lý đào tạo

    Quản lý bệnh viện

    Đào tạo lâm sàng

    Đào tạo tiếng anh

    Đào tạo giao tiếp

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng