Các khoa phòng

I. KHỐI CÁC PHÒNG
Ban Giám đốc
1. Phòng Tổ chức cán bộ Chi tiết
2. Phòng kế hoạch tổng hợp Chi tiết
3. Phòng Tài chính kế toán Chi tiết
4. Phòng Hành chính quản trị Chi tiết
5. Phòng Điều dưỡng Chi tiết
6. Phòng Công nghệ thông tin Chi tiết
7. Phòng Vật tư – Kỹ thuật – Thiết bị y tế Chi tiết
8. Phòng Chỉ đạo tuyến Chi tiết
9. Phòng công tác xã hội Chi tiết
10. Phòng Quản lý chất lượng Chi tiết
11. Phòng Truyền thông và Chăm sóc khách hàng Chi tiết
12. Phòng hợp tác quốc tế Chi tiết
II. VIỆN NGHIÊN CỨU SỨC KHOẺ TRẺ EM
Ban Lãnh đạo
1. Phòng Tổng hợp Chi tiết
2. Phòng Nghiên cứu Dịch tễ và sức khoẻ cộng đồng Chi tiết
3. Phòng Nghiên cứu Lâm sàng Chi tiết
4. Phòng Đào tạo Chi tiết
5. Phòng Nghiên cứu Y học cơ bản Chi tiết
III. KHỐI CẬN LÂM SÀNG
1. Khoa Truyền máu Chi tiết
2. Khoa Huyết học Chi tiết
3. Khoa Sinh hoá Chi tiết
4. Khoa vi sinh Chi tiết
5. Khoa Di truyền và sinh học phân tử Chi tiết
6. Khoa chẩn đoán hình ảnh Chi tiết
7. Khoa Giải phẫu bệnh Chi tiết
8. Khoa Dược Chi tiết
9. Khoa nghiên cứu sinh học phân tử & các bệnh truyền nhiễm Chi tiết
10. Khoa chống nhiễm khuẩn Chi tiết
11. Khoa Tiết chế Chi tiết
IV. KHỐI LÂM SÀNG
1. Khoa Khám bệnh Chi tiết
2. Khoa TMH-Mắt-RHM Chi tiết
3. Khoa Chỉnh hình Nhi Chi tiết
4. Khoa Điều trị tự nguyện A Chi tiết
5. Khoa Điều trị tự nguyện B Chi tiết
6. Khoa Điều trị tự nguyện C Chi tiết
7. Khoa Phẫu thuật- Gây mê- Hồi sức Chi tiết
8. Khoa điều trị tích cực Chi tiết
9. Khoa hồi sức ngoại Chi tiết
10. Khoa Truyền nhiễm Chi tiết
11. Khoa Gan mật Chi tiết
12. Khoa Miễn dịch – Dị ứng – Khớp Chi tiết
13. Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng Chi tiết
14. Cấp cứu và chống độc Chi tiết
15. Khoa Sơ sinh Chi tiết
16. Khoa ngoại Chi tiết
17.Khoa ngoại tiết niệu Chi tiết
18. Khoa Tiêu hoá Chi tiết
19. Khoa Huyết học lâm sàng Chi tiết
20. Khoa Tim mạch Chi tiết
21. Khoa Thận và Lọc máu Chi tiết
22. Khoa Nội tiết- Chuyến hoá- Di truyền Chi tiết
23. Khoa Thần Kinh Chi tiết
24. Khoa Ung Bướu Chi tiết
25. Khoa Hô hấp Chi tiết
26. Khoa Tâm thần Chi tiết
27. Khoa Y học cổ truyền Chi tiết
28. Khoa dinh dưỡng lâm sàng và Tiết chế Chi tiết
29. Khoa sọ mặt và tạo hình Chi tiết
30. Khoa nội soi Chi tiết