Chăm sóc bệnh nhân trong quá trình chiếu đèn

Cập nhật: 24/09/2010 - 9:47 am

1. Chỉ định dựa vào nồng độ bilirubin máu,cân nặng, tuổi nhập viện. 2. Tiêu chuẩn ánh sang: – Loại đèn – Liều 5-9µw/1cm3/nm với ánh sang có 425-475 nm( đo tại da trẻ) 3. Có kính bảo hiểm hoặc băng che mắt màu tối. Để hở tối đa phần da cơ thể ( đã […]

1. Chỉ định dựa vào nồng độ bilirubin máu,cân nặng, tuổi nhập viện.

2. Tiêu chuẩn ánh sang:

– Loại đèn
– Liều 5-9µw/1cm3/nm với ánh sang có 425-475 nm( đo tại da trẻ)

3. Có kính bảo hiểm hoặc băng che mắt màu tối. Để hở tối đa phần da cơ thể ( đã che kín phần sinh dục).

4. Đặt trẻ trong lồng ấp, khoảng cách dưới đèn là 30-60cm.

5. Dinh dưỡng: tiếp tục cho bú mẹ.

6. Truyền dịch thêm trong quá trình chiếu đèn ( như trên).

7. Thuốc điều trị phối hợp trong quá trình chiếu đèn

8. Kiểm tra lại bilirubin máu 12-24 giờ/ 1 lần

9. Ngưng chiếu đèn:

– Đủ tháng, bilirubin <18mg/dl (310mmol/l) hay bilirubin ≤14mg/dl (240mmol/l), trẻ 49-72 giờ, bilirubin ≤ 15mg/dl (260mmol/l), trẻ >72 giờ.
– Đẻ non: 10.7± 1.2 mg/dl (190± 20.5 mmol/l)

Tin khác đã đăng