Công văn: Đề nghị và khuyến cáo không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam

Cập nhật: 05/09/2014 - 12:00 ama

bTin khác đã đăng