Cung cấp dịch vụ Bảo vệ tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2021 – 2022

Cập nhật: 27/05/2021 - 8:49 am

Bệnh viện Nhi Trung ương có kế hoạch thực hiện gói thầu: Cung cấp dịch vụ Bảo vệ tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2021 - 2022. Yêu cầu phạm vi cung cấp dịch vụ chi tiết tại Phụ lục 01.

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có khả năng đáp ứng gửi bản Báo giá theo mẫu tại Phụ lục 02 để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán đấu thầu.

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Văn thư (Hành chính quản trị), tầng 3 Nhà 15 tầng, Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ths. Trịnh Văn Hạnh, phụ trách phòng HCQT, số ĐT: 091 3369 071).

Thời hạn nhận báo giá: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo

Thư mời báo giá Bảo vệ

Tin khác đã đăng