Đánh giá kết quả điều trị viêm màng não mủ ở trẻ em bằng hình ảnh chụp cắt lớp vi tính sọ não

Cập nhật: 22/12/2010 - 3:55 pm

Nhóm tác giả: Bùi Vũ Huy, Nguyễn Thanh Liêm và CS Tóm tắt: Để đánh giá kết quả điều trị viêm màng não mủ (VMNM) ở trẻ em bằng hình ảnh chụp cắt lớp vi tính sọ não (CCLVTSN), 52 trẻ VMNM đã được nghiên cứu trong thời gian từ tháng 6/2006 – 8/2008. Bệnh […]

Nhóm tác giả: Bùi Vũ Huy, Nguyễn Thanh Liêm và CS

Tóm tắt:

Để đánh giá kết quả điều trị viêm màng não mủ (VMNM) ở trẻ em bằng hình ảnh chụp cắt lớp vi tính sọ não (CCLVTSN), 52 trẻ VMNM đã được nghiên cứu trong thời gian từ tháng 6/2006 – 8/2008. Bệnh nhân được điều trị theo phác đồ VMNM, đổi kháng sinh khi có kết quả kháng sinh đồ và CCLVTSN khi kết thúc điều trị.

Kết quả: 27 trẻ trai và 25 trẻ gái, từ 02 tháng đến 13 tuổi đã được nghiên cứu. Các căn nguyên gồm: HiB (n=24); S. pneumonia (n=15); Group B Streptococcus (n=4); S. aureus (n=4); E. coli (n=2); N.meningitis (n=2) and Salmonella sp (n=1). Trên lâm sàng 71% bệnh nhân được đánh giá điều trị khỏi, 23% có di chứng và 6% tử vong. Trên phim CCLVTSN 59,6% số bệnh nhân có kết quả bất thường. Hay gặp là tràn dịch dưới màng cứng (28,8%), giãn não thất (17,3%) và áp xe não (13,5%). Các yếu tố liên quan với kết quả bất thường của phim CCLVTSN là sốt kéo dài (13 ngày), co giật, thay đổi ý thức và nồng độ protein trong dịch não tuỷ cao khi nhập viện (2,5g/l) (p<0,05).

Kết luận: Các hình ảnh bất thường trên phim CCLVTSN gặp rất phổ biến sau VMNM ở trẻ em. Cần áp dụng kỹ thuật CCLVTSN để phát hiện các tổn thương và điều trị kịp thời.

Công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí Nghiên cứu Y học

Bộ Y tế- Đại học Y Hà Nội

 

 

Tin khác đã đăng