Danh sách tham gia phỏng vấn thí sinh

Cập nhật: 13/11/2020 - 2:36 pm

Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

DS tham gia phỏng vấn

Tải tài liệu

Tin khác đã đăng