Điều trị trẻ tự kỷ

Cập nhật: 28/04/2016 - 12:17 pm

Tự kỷ là một chứng rối loạn phát triển của não bộ. Rối loạn về não này ảnh hưởng tới khả năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ của một người với những người khác và khả năng phản ứng một cách phù hợp với thế giới bên ngoài

Tin khác đã đăng