Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh trẻ em (Cập nhật năm 2020)

Cập nhật: 02/02/2021 - 8:55 am

Các bài viết trong Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh trẻ em là cơ sở pháp lý để thực hiện việc chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhi tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Việt Nam, đặc biệt là tại Bệnh viện Nhi Trung ương và hệ thống bệnh viện vệ tinh.

Sách hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh trẻ em - cập nhật năm 2020

Tin khác đã đăng