Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm thần thường gặp do sử dụng ma túy hợp dạng amphetamine

Cập nhật: 20/10/2014 - 12:00 am

Các bạn xem tại link đính kèm:  HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN THƯỜNG GẶP DO SỬ DỤNG MA TÚY TỔNG HỢP DẠNG AMPHETAMINE   

Các bạn xem tại link đính kèm: 

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN THƯỜNG GẶP DO SỬ DỤNG MA TÚY TỔNG HỢP DẠNG AMPHETAMINE

 Tin khác đã đăng