Hướng dẫn phòng chống nhiễm khuẩn tạm thời cho việc chăm sóc bệnh nhân nghi hoặc xác nhận Sốt xuất huyết do Filovirus trong các cơ sở y tế, trọng tâm là Ebola

Cập nhật: 04/09/2014 - 12:00 am

Để xem thông tin chi tiết quý khách vui lòng tải file đính kèm! 

a
Để xem thông tin chi tiết quý khách vui lòng tải file đính kèm!Tin khác đã đăng