Khai giảng lớp phương pháp nghiên cứu khoa học cho điều dưỡng

Cập nhật: 13/06/2011 - 10:59 am

 Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em được thành lập năm 2009 với một trong những mục tiêu được ưu tiên hàng đầu là xây dựng nguồn lực cán bộ y tế đáp ứng được những nhu cầu về chất lượng ngày càng tăng tại các cơ sở chăm sóc Nhi khoa. Kể từ khi […]

 Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em được thành lập năm 2009 với một trong những mục tiêu được ưu tiên hàng đầu là xây dựng nguồn lực cán bộ y tế đáp ứng được những nhu cầu về chất lượng ngày càng tăng tại các cơ sở chăm sóc Nhi khoa.

Kể từ khi thành lập đến nay, bên cạnh việc chú trọng phát triển công tác đào tạo thì họat động nghiên cứu khoa học là một phần hết sức quan trọng làm nên uy tín và vị thế của Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em. Để thu hút và định hướng nhiều cán bộ nhân viên của bệnh viện tham gia vào họat động này, ngày 11/06/2011, Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em phối hợp với Dự án “ Đào tạo nâng cao nguồn nhân lực Bệnh viện Nhi Trung ương” tổ chức khóa học “ Phương pháp nghiên cứu y khoa cho điều dưỡng”. Khóa học diễn ra trong 3 ngày do chính các cán bộ của viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em trực tiếp giảng dạy.

Tin khác đã đăng