Khoa Điều trị Tự nguyện BI. Tổ chức nhân sự

Khoa có tổng số 36 cán bộ, viên chức. Trong đó: 9 bác sỹ( 2 BS.CKII, 5 thạc sỹ, 2 bác sỹ); 24 điều dưỡng ( 1 TS ĐD, 1 ĐD.CKI, 10 ĐD ĐH, 1 ĐD CĐ, 11 ĐD trung cấp); 3 hộ lý.

– 01 Trưởng khoa:

– 01 Phó trưởng khoa

– 01 Điều dưỡng trưởng

– Bác sỹ

– Điều dưỡng

– Hộ lý

II. Lịch sử hình thành và phát triển

– Năm 2003 khoa Điều trị tự nguyện được thành lập đến năm 2011 phát triển thành 2 khoa: Điều trị tự nguyện B và điều trị tự nguyện C. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển Khoa TNB luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu điều trị, chăm sóc của người dân.

III. Chức năng, nhiệm vụ

– Là khoa lâm sàng tiếp nhận tất cả các bệnh nhân có nguyện vọng được điều trị tại khoa yêu cầu.

– Thực hiện các nhiệm vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc theo quy định của bệnh viện và Bộ Y Tế chỉ đạo.

– Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến… theo sự chỉ đạo của bệnh viện.

– Là một trong những khoa phấn đấu gữi vững tiêu chí: “ Sự hài lòng của người bệnh là niềm tự hào của chúng ta”.

IV. Hoạt động chính hiện nay

– Công tác khám, điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân nội trú điều trị theo yêu cầu.

– Công tác khám, điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân có nhu cầu điều trị trong ngày: Dịch vụ daycare.

– Công tác khám ngoại trú tại phòng khám Tự nguyện B-C

V. Tầm nhìn, định hướng phát triển trong thời gian tới.

Khoa ĐTTN B trở thành một khoa dịch vụ chuẩn quốc gia.

 

 

 

 

 

 

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng