Kỹ thuật hạ thân nhiệt-niềm hy vọng cứu trẻ bệnh não thiếu oxy, thiếu máu não cục bộ

Cập nhật: 27/03/2018 - 7:45 am

https://nhandantv.vn/ky-thuat-ha-than-nhiet-niem-hy-vong-cuu-tre-benh-nao-thieu-oxy-thieu-mau-nao-cuc-bo-n70987.htm

https://nhandantv.vn/ky-thuat-ha-than-nhiet-niem-hy-vong-cuu-tre-benh-nao-thieu-oxy-thieu-mau-nao-cuc-bo-n70987.htm

Tin khác đã đăng