Lớp học ” Phương pháp nghiên cứu trong Y khoa”Nhằm nâng cao kiến thức về nghiên cứu trong y khoa, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Ban quản lý Dự án Đào tạo nâng cao nguồn nhân lực Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức lớp học “ Phương pháp nghiên […]

Nhằm nâng cao kiến thức về nghiên cứu trong y khoa, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Ban quản lý Dự án Đào tạo nâng cao nguồn nhân lực Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức lớp học “ Phương pháp nghiên cứu trong y khoa”. Lớp học diễn ra trong hai ngày 17 và 18 tháng 7.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng