Nghiên cứu đặc điểm X-quang, siêu âm và cộng hưởng từ cơ Delta và khớp vai có cơ Delta bị xơ hóa ở trẻ emNhóm tác giả: Nguyễn Thanh Liêm, Trần Thanh Tú  Tóm tắt: Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm X-quang, siêu âm, cộng hưởng từ cơ Delta và khớp vai có cơ Delta bị xơ hóa. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả Đối tượng: Khớp vai có xơ hóa cơ Delta bị xơ hóa ở trẻ em Kết […]

Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Liêm, Trần Thanh Tú 
Tóm tắt:
Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm X-quang, siêu âm, cộng hưởng từ cơ Delta và khớp vai có cơ Delta bị xơ hóa.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả
Đối tượng: Khớp vai có xơ hóa cơ Delta bị xơ hóa ở trẻ em
Kết quả: Nghiên cứu trên 162 cơ Delta và khớp vai có cơ Delta bị xơ hóa. Hình ảnh X-quang thường thấy nhất là dấu hiệu đầu trên xương cánh tay lên cao 87.4%. Cộng hưởng từ là phương pháp chẩn đoán chính xác đến 99%. Siêu âm là phương pháp chẩn đoán chính xác có độ nhậy cao 0.99; độ đặc hiệu 0.66. Tương quan giữa siêu âm và cộng hưởng từ với kappa =0.71 (p<0.05)
Kết luận: Siêu âm là phương pháp chẩn đoán nhanh, ít tốn kém, có độ nhậy cao có thể ứng dụng diện rộng chẩn đoán sàng lọc. 


 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng