Nghiên cứu đặc điểm X-quang, siêu âm và cộng hưởng từ cơ Delta và khớp vai có cơ Delta bị xơ hóa ở trẻ em

Cập nhật: 05/08/2010 - 2:26 pm

Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Liêm, Trần Thanh Tú  Tóm tắt: Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm X-quang, siêu âm, cộng hưởng từ cơ Delta và khớp vai có cơ Delta bị xơ hóa. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả Đối tượng: Khớp vai có xơ hóa cơ Delta bị xơ hóa ở trẻ em Kết […]

Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Liêm, Trần Thanh Tú 
Tóm tắt:
Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm X-quang, siêu âm, cộng hưởng từ cơ Delta và khớp vai có cơ Delta bị xơ hóa.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả
Đối tượng: Khớp vai có xơ hóa cơ Delta bị xơ hóa ở trẻ em
Kết quả: Nghiên cứu trên 162 cơ Delta và khớp vai có cơ Delta bị xơ hóa. Hình ảnh X-quang thường thấy nhất là dấu hiệu đầu trên xương cánh tay lên cao 87.4%. Cộng hưởng từ là phương pháp chẩn đoán chính xác đến 99%. Siêu âm là phương pháp chẩn đoán chính xác có độ nhậy cao 0.99; độ đặc hiệu 0.66. Tương quan giữa siêu âm và cộng hưởng từ với kappa =0.71 (p<0.05)
Kết luận: Siêu âm là phương pháp chẩn đoán nhanh, ít tốn kém, có độ nhậy cao có thể ứng dụng diện rộng chẩn đoán sàng lọc. 


 

Tin khác đã đăng