Nghiên cứu sự biến đổi điện não đồ ở trẻ em 6-15 tuổi bị động kinh trước và sau điều trị bằng TopiramateNhóm tác giả: Nguyễn Hữu Sơn – Khoa Nhi BVTW Huế Ninh Thị Ứng – Bệnh viện Nhi Trung ương Tóm tắt: Động kinh là bệnh rối loạn thần kinh trầm trọng thường gặp ở trẻ em. Mục tiêu: Xác định tỉ lệ có sóng động kinh điển hình ở bệnh nhi động kinh trước […]

Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Sơn – Khoa Nhi BVTW Huế
Ninh Thị Ứng – Bệnh viện Nhi Trung ương

Tóm tắt:
Động kinh là bệnh rối loạn thần kinh trầm trọng thường gặp ở trẻ em. Mục tiêu: Xác định tỉ lệ có sóng động kinh điển hình ở bệnh nhi động kinh trước và sau điều trị bằng topiramate. Đối tượng và phương pháp: 87 bệnh nhân 6 -15 tuổi được chẩn đoán động kinh. Đo điện não đồ ngoài cơn. 39 bệnh nhân có sóng động kinh điển hình được điều trị topiramate 3 mg/kg/ngày. Kiểm tra lại ĐNĐ vào thời điểm bệnh nhân tái khám sau 1 tháng. Kết quả: 44,83% có sóng động kinh điển hình. Tỉ lệ sóng động kinh điển hình cao hơn ở các nhóm bệnh nhân: được ghi điện não trong 24 giờ sau cơn; được làm nghiệm pháp hoạt hóa; động kinh toàn thể. Sau 1 tháng điều trị bằng topiramate, tỉ lệ điện não đồ trở về bình thường 51,28% (ở nhóm có sóng động kinh điển hình trước điều trị). Kết luận: Tỉ lệ bắt được sóng động kinh ngoài cơn thấp. Topiramate có hiệu quả trong điều trị động kinh toàn thể và cục bộ.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng