Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc tạo máu trong điều trị một số bệnh trẻ em.15_2013102517122_IMG_2163
15_2013102517122_IMG_2163 (1)
15_20131025171111_IMG_2153
15_20131025171156_IMG_2158
15_20131025171215_IMG_2181
15_20131025171220_IMG_2197

There are no comments yet

Tin khác đã đăng