Phác đồ điều trị viêm phổi do vi khuẩn cộng đồng

Cập nhật: 10/10/2012 - 12:00 am

Ban hành kèm theo quyết định số 973 ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI DO VI KHUẨN CỘNG ĐỒNG (Khoa hô hấp) 1. Tiêu chuẩn xác định viêm phổi do vi khuẩn cộng đồng: – Trẻ có viêm phổi định hướng […]

Ban hành kèm theo quyết định số 973 ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI DO VI KHUẨN CỘNG ĐỒNG
(Khoa hô hấp)

1. Tiêu chuẩn xác định viêm phổi do vi khuẩn cộng đồng:
– Trẻ có viêm phổi định hướng do vi khuẩn (lâm sàng, xquang phổi, bạch cầu, CRP máu)
– Mắc bệnh ở cộng đồng (trừ trại trẻ mô côi)
– Chưa vào viện điều trị
– Chưa dùng kháng sinh

2. Kháng sinh lựa chọn ban đầu cho viêm phổi cộng đồng

a, Trẻ trên 1 tháng đến 5 tuổi

– Lựa chọn 1 trong các kháng sinh sau (uống hoăc tiêm tĩnh mạch):
a1. Ampicillin 50 – 100 mg/kg/24 giờ, chia 2 lần.
a2. Amoxicillin 50 – 100 mg/kg/24 giờ, chia 2 lần
a3. Ampicillin – sulbactam (Unasyn) 50 – 100 mg/kg/24 giờ, chia 2 lần
a4. Amoxicillin – clavulanic (Augmentin) 50 – 100 mg/kg/24 giờ, chia 2 lần

– Nếu trẻ dị ứng với nhóm Beta-lactam hoặc nghi ngờ viêm phổi do vi khuẩn không điển hình thì dùng nhóm macrolid (Azithromycine hoặc Clazithromycine hoặc Erythromycine). Liều và cách dùng như với trẻ trên 5 tuổi.

Đánh giá lại sau 3 ngày, nếu không đỡ cho nhập viện
Thời gian điều trị từ 7 – 10 ngày.

b. Trẻ trên 5 tuổi:

Viêm phổi do vi khuẩn không điển hình (M. pneumoniae, C. pneumoniae) rất thường gặp. Thuốc kháng sinh lựa chọn ban đầu là nhóm Macrolid. Dùng một trong các thuốc sau:

b1. Erythromycine 50 mg/kg/24 giờ, chia 2 lần, uống khi đói
b2. Clarythromycine 15 mg/kg/24 giờ, uống, chia 2 lần
b3. Arithromycine 10 – 15 mg/kg/24 giờ, uống 1 lần khi đói.

Sau 3 – 5 ngày đánh giá lại nếu không đỡ cho nhập viện hoặc đổi sang kháng sinh nhóm Beta-lactam (Ampicillin, Amoxicillin, Ampicillin – sulbactam, Amoxicillin – clavulanic. Liều lượng và cách dùng như trẻ dưới 5 tuổi).

Thời gian điều trị từ 10 – 14 ngày đối với viêm phổi không điển hình./.Tin khác đã đăng