Phẫu thuật nội soi bằng robot

Cập nhật: 06/06/2014 - 2:58 am

   

 

 

15_2014661021_IMG_6244_(Copy)
15_2014661026_IMG_6245_(Copy)
15_2014669174_IMG_6180_(Copy)
15_2014669445_IMG_6213_(Copy)
15_20146610128_IMG_6220_(Copy)
15_20146610145_IMG_6227_(Copy)
15_20146610150_IMG_6238_(Copy)
15_20146610156_IMG_6241_(Copy)
15_20146685249_IMG_6163_(Copy)
15_20146691629_IMG_6164_(Copy)
15_20146691919_IMG_6185_(Copy)
15_20146694042_IMG_6192_(Copy)
15_20146694334_IMG_6197_(Copy)
15_20146694343_IMG_6199_(Copy)
15_20146694357_IMG_6205_(Copy)
15_20146694414_IMG_6214_(Copy)

Tin khác đã đăng