Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế

Cập nhật: 21/02/2014 - 12:00 am

Ngày 08/2/2014 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 458/QĐ-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế Quyết định số 458/QĐ-BYT ngày 08/2/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của […]

Ngày 08/2/2014 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 458/QĐ-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế

Quyết định số 458/QĐ-BYT ngày 08/2/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế down load tại đây

 Tin khác đã đăng