Quyết định số 1622/QĐ-BYT ngày 08/5/2014 của Bộ Y tế về việc phế duyệt “Hướng dẫn giám sát, phòng chống bệnh dại trên người”

Cập nhật: 19/05/2014 - 12:00 am

Quý khách vui lòng tải văn bản tại đây: Quyết định số 1622/QĐ-BYT.pdf 

Quý khách vui lòng tải văn bản tại đây: Quyết định số 1622/QĐ-BYT.pdfTin khác đã đăng