Sốc phản vệ: Dấu hiệu, triệu chứng và cách xử tríChẩn đoán xác định sốc phản vệ khi có 1 trong 3 tiêu chuẩn sau:

soc PV1

soc PV2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng