Sử dụng tạp chí điện tử y học

Cập nhật: 18/08/2011 - 4:29 pm

Để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh nhân, Ban giám đốc Bệnh viện và Ban quản lý dự án nâng cao nguồn nhân lực Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiến hành mua 500 đầu tạp chí điện tử của nhà xuất bản Springer cho cán bộ, công nhân […]

Để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh nhân, Ban giám đốc Bệnh viện và Ban quản lý dự án nâng cao nguồn nhân lực Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiến hành mua 500 đầu tạp chí điện tử của nhà xuất bản Springer cho cán bộ, công nhân viên của Bệnh viện sử dụng. Hiện nay, tất cả các máy tính có nối mạng trong bệnh viện đều có thể truy cập vào trang web này và lấy bài báo toàn văn theo địa chỉ: http://www.springerlink.com.
Nếu cán bộ, công nhân viên nào có nhu cầu sử dụng tại nhà theo ID và PASSWORD riêng thì đóng phí 200.000đ

Địa chỉ liên hệ:
Cử nhân: Nguyễn Thị Bình
Địa chỉ: Trung tâm học liệu ( thư viện)
Thời gian: Sáng 8h30-11h30
Chiều 13h30-16h30
( từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
Điện thoại: 62738652/8652
0902225829

Tin khác đã đăng