Thiết thực hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng 15-10Năm 2008, Liên hiệp quốc đã chọn ngày 15-10 hàng năm là Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng; Tổ chức Y tế thế giới cũng đã chọn ngày 5-5 hàng năm là Ngày Vệ sinh tay thế giới. Trong những năm qua, Bộ Y tế đã liên tục phát động phong trào vệ sinh tay ở các bệnh viện và cộng đồng

There are no comments yet

Tin khác đã đăng