Thông báo tuyển sinh đào tạo

Cập nhật: 13/07/2016 - 2:37 am

Trung tâm Đào tạo liên tục và Chỉ đạo tuyến Nhi khoa thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo  như sau: STT NỘI DUNG ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN  1 Kỹ thuật cấy máu và làm kháng sinh đồ Bác sĩ, kỹ thuật viên 3 tháng Khai giảng 1/8/2016 2 Cấp cứu nhi cơ bản […]

Trung tâm Đào tạo liên tục và Chỉ đạo tuyến Nhi khoa thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo  như sau:

STT NỘI DUNG ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN 
1 Kỹ thuật cấy máu và làm kháng sinh đồ Bác sĩ, kỹ thuật viên 3 tháng

Khai giảng

1/8/2016

2 Cấp cứu nhi cơ bản Bác sĩ, điều dưỡng 3 tháng

Khai giảng

8/8/2016

3 Hồi sức sơ sinh và chăm sóc thiết yếu Bác sĩ, điều dưỡng 3 tháng

Khai giảng

8/8/2016

4 Siêu âm Tim mạch Bác sĩ 3 tháng

Khai giảng

22/8/2016

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với phòng Đào tạo liên tục – Trung tâm Đào tạo Liên tục và Chỉ đạo tuyến Nhi khoa – Bệnh viện Nhi Trung ương, SĐT: 04 6273 8651 hoặc email:Daotaolientuc@nhp.org.vn

 

Tin khác đã đăng