THÔNG BÁO CHIÊU SINH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Cập nhật: 21/08/2017 - 2:17 am

Mọi chi tiết xin liên hệ với phòng Đào tạo liên tục , Trung tâm đào tạo liên tục và Chỉ đạo tuyến nhi khoa – Bệnh viện Nhi Trung ương;  điện thoại: 024 6273 8651 hoặc email: daotaolientuc@nhp.org.vn

 

STT Lớp Đối tượng  Khai giảng Thời gian đào tạo
1 Lọc máu liên tục Theo kíp bác sĩ và  điều dưỡng (đã làm hồi sức nhi thành thạo hoặc đã học hồi sức cấp cứu tại bệnh viện Nhi Trung ương) 9h00 ngày 6/9/2017 tại phòng Tổng hợp trung tâm Đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến 3 tháng
2 Chụp cộng hưởng từ Bác sĩ, kỹ thuật viên (đã học định hướng chẩn đoán hình ảnh) 9h00 ngày 6/9/2017 tại phòng Tổng hợp trung tâm Đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến 3 tháng
3 Hồi sức ngoại nhi Bác sĩ, điều dưỡng (đang công tác tại khoa hồi sức hoặc hồi sức sơ sinh) 9h00 ngày 11/9/2017 tại phòng Tổng hợp trung tâm Đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến 3 tháng

Mọi chi tiết xin liên hệ với phòng Đào tạo liên tục , Trung tâm đào tạo liên tục và Chỉ đạo tuyến nhi khoa – Bệnh viện Nhi trưng ương;  điện thoại: 024 6273 8651 hoặc email: daotaolientuc@nhp.org.vn

Tin khác đã đăng