THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÁNG 10-11/2016STT NỘI DUNG ĐỐI TƯỢNG HỌC KHAI GIẢNG
1 Hồi sức sơ sinh nâng cao Bác sĩ, điều dưỡng Ngày 3/10/2016
2 Tiếp cận, chẩn đoán và điều trị các bệnh lí hô hấp cơ bản Bác sĩ, điều dưỡng Ngày 3/10/2016
Hồi sức ngoại nhi cơ bản Bác sĩ, điều dưỡng Ngày 3/10/2016
Hồi sức và chăm sóc thiết yếu sơ sinh Bác sĩ, điều dưỡng Ngày 1/11/2016

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với phòng Đào tạo liên tục, Trung tâm Đào tạo liên tục và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Trung ương – SĐT 04. 6273 8651, địa chỉ email: daotaolientuc@nhp.org.vn

One comment

  • nội dung học Tiếp cận , chẩn đoán và điều trị các bệnh hô hấp cơ bản khai giảng 3/10/2016 họ trong thời gian bao lâu ah. Em không thấy đăng thông báo

Tin khác đã đăng