Thông báo chương trình học bổng AUSAID 2012BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE TRẺ EM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2012 THÔNG BÁO (Về: Chương trình học bổng AUSAID – Australia)              Kính gửi: Các khoa, phòng – Bệnh viện […]

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

VIỆN NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE TRẺ EM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2012

THÔNG BÁO
(Về: Chương trình học bổng AUSAID – Australia)

             Kính gửi: Các khoa, phòng – Bệnh viện Nhi Trung ương

Viện Nghiên cứu Sức khoẻ Trẻ – Bệnh viện Nhi Trung ương xin trân trọng thông báo chương trình học bổng AUSAID 2012 do chính phủ Australia tài trợ. Năm 2012,  chương trình sẽ cung cấp 250 suất học bổng toàn phần sau đại học, bao gồm các khóa học thạc sĩ và tiến sĩ.

Điều kiện dự tuyển:

          Dưới 45 tuổi vào thời điểm nộp đơn;

          Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan nhà nước;

          IELTS 4.5 (Thạc sỹ); 5.5 (Tiến sĩ)

Thời gian nộp hồ sơ: 01/02/2012 – 30/4/2012

Nộp hồ sơ trực tuyến qua địa chỉ:

http://cricos.deewr.gov.au/Course/CourseSearch.aspxv

Để có thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tại trang web:

http://asdiv.edu.vn/vi/index.php

                                                                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG

 
 
 Mọi thắc mắc xin liên hệ Cnh. Mai Anh – Viện NCSKTE
                                          Điện thoại:  (04) 62738648There are no comments yet

Tin khác đã đăng