Thông báo gặp mặt thí sinh (Lần 1)

Cập nhật: 06/11/2020 - 1:07 pm

Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

TB gặp mặt thí sinh lần 1

 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện phỏng vấn (Vòng 2)

Tài liệu
Danh sách thí sinh đủ điều kiện Tải file

 

Tin khác đã đăng