Thông báo sinh hoạt khoa học

Cập nhật: 28/04/2016 - 11:48 am

Cập nhật kiến thức về chẩn đoán và điều trị một số bệnh suy giảm miễn dịch ở trẻ em.

– Thời gian: 14h- 16h ngày 4/5/2016
– Địa điểm: Hội trường J, bệnh viện Nhi Trung ương
– Báo cáo viên: Chuyên gia Miễn dịch từ Mỹ va Israel
– Đối tượng tham dự :

Bác sĩ bệnh viện nhi Trung ương, đặc biệt các khoa liên quan như Miễn dịch, hô hấp, tiêu hóa, khoa lây, hồi sức, huyết học, phòng khám, xét nghiệm sinh hóa, huyết học… Học viên đang học bệnh viện: Bác sĩ nội trú, định hướng, đào tạo liên tục.

Nội dung chương trình: 

benh-vien-nhi-tw_280401

Tin khác đã đăng