Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (vòng 2)

Cập nhật: 09/11/2020 - 2:07 pm

Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

TB triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn

 

Tải tài liệu

 

Lịch phỏng vấn – Số báo danh

Lịch phỏng vấn + Số báo danh

 

Tải tài liệu

Tin khác đã đăng