Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo “Bác sĩ định hướng chuyên khoa Nhi khóa V”         BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE TRẺ EM                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Số: …… /ĐT – VNCSKTE                                                                                  Hà Nội, ngày   tháng   năm 2012 V/v thông báo […]

         BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE TRẺ EM                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Số: …… /ĐT – VNCSKTE                                                                                  Hà Nội, ngày   tháng   năm 2012
V/v thông báo tuyển sinh khóa đào tạo “Bác sĩ định

             hướng chuyên khoa Nhi khóa V”


                                         Kính gửi:    – CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y VÀ CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO Y KHOA

                                                             – CÁC BỆNH VIỆN VÀ CÁC CƠ SỞ THỰC HÀNH Y TẾ

( lần 2 )


Viện nghiên cứu sức khỏe Trẻ em thuộc Bệnh viện Nhi trung ương tổ chức tuyển sinh khóa đào tạo “Bác sĩ định hướng chuyên khoa Nhi khóa V”

1. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Bác sỹ đã có bằng tốt nghiệp các trường Đại học Y

II. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

– Thời gian học: 6 tháng

– Hình thức đào tạo: Tập trung tại Bệnh viện Nhi Trung ương

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

     1. Hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển (Phòng Đào tạo – Viện Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em sẽ cấp khi thí sinh đến nộp hồ sơ)

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ

– Bản sao bằng tốt nghiệp đại học Y (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp) có công chứng

– Bản sao giấy khai sinh (có công chứng)

– Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở Y tế có thẩm quyền cấp

– 01 ảnh 3x4cm  + 01 ảnh 4×6 cm + 01 phong bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ theo mẫu quy định và ghi rõ phía ngoài túi hồ sơ: số điện thoại di động, cơ quan, để thuận tiện cho việc liên lạc.

    2. Thời gian đăng ký

Hạn cuối cùng: 16h00,  ngày 15 tháng 07 năm 2012

    3. Nơi đăng ký

Phòng Đào tạo – Viện Nghiên cứu sức khỏe Trẻ em thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương

Địa chỉ: Số 18/879 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04.627.38.736                                                                              Fax: 04.627.38.736

   4. Thủ tục đăng ký

    Cá nhân, đơn vị đăng ký trực tiếp hoặc gửi danh sách đăng ký qua đường bưu điện (hoặc fax) tại Phòng Đào tạo – Viện Nghiên cứu sức khỏe Trẻ em – Bệnh viện Nhi trung ương.

Nơi nhận:                                                                                                                                          VIỆN TRƯỞNG

– Như trên

– Lưu P. Đào tạo

– Lưu P. Tổng hợp Viện NCSKTE                                                                                            Nguyễn Thanh Liêm

Quý khách vui lòng tải "mẫu đơn đăng ký" phía dưới:There are no comments yet

Tin khác đã đăng