Thông báo tuyển sinh lớp Bác sĩ Định Hướng

Cập nhật: 24/05/2011 - 2:10 pm

VIỆN NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE TRẺ EM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: ……  /TH – VNCSKTE V/v thông báo tuyển sinh khóa đào tạo “Bác sĩ định hướng chuyên khoa Nhi khóa II” Hà Nội, ngày … tháng 5  năm 2011       Kính gửi:       – CÁC TRƯỜNG […]

VIỆN NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE TRẺ EM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: ……  /TH – VNCSKTE

V/v thông báo tuyển sinh khóa đào tạo “Bác sĩ định hướng chuyên khoa Nhi khóa II”

Hà Nội, ngày … tháng 5  năm 2011

 

 

 

Kính gửi:       – CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y VÀ CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO Y KHOA

– CÁC BỆNH VIỆN VÀ CÁC CƠ SỞ THỰC HÀNH Y TẾ

 

Viện nghiên cứu sức khỏe Trẻ em thuộc Bệnh viện Nhi trung ương tổ chức tuyển sinh khóa đào tạo “Bác sĩ định hướng chuyên khoa Nhi khóa II”

1. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Bác sỹ đã có bằng tốt nghiệp các trường Đại học Y

II. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

– Thời gian học: 6 tháng

– Hình thức đào tạo: Tập trung tại Bệnh viện Nhi Trung ương

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

     1. Hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu của Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em 

– Sơ yếu lý lịch

– Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng)

– Bản sao giấy khai sinh (có công chứng)

– Phiếu khám sức khỏe

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ theo mẫu quy định và ghi rõ phía ngoài túi hồ sơ: số điện thoại nhà riêng, cơ quan, số fax để thuận tiện cho việc liên lạc.

(Hội đồng tuyển sinh chỉ nhận hồ sơ đủ các giấy tờ theo quy định ở trên)

    2. Thời gian đăng ký

Hạn cuối cùng: 16h00,  ngày 10 tháng 6 năm 2011

    3. Nơi đăng ký

Phòng Tổng hợp – Viện Nghiên cứu sức khỏe Trẻ em thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương

Số 18/879 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04.627.38.648                                                      Fax: 04.627.38.648

   4. Thủ tục đăng ký

Cá nhân, đơn vị đăng ký trực tiếp hoặc gửi danh sách đăng ký qua đường bưu điện (hoặc fax) tại Viện Nghiên cứu sức khỏe Trẻ em.

V. KINH PHÍ HỌC TẬP

6 triệu đồng/học viên

 

 

VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu P. Đào tạo

– Lưu P. Tổng hợp Viện NCSKTE

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Liêm

Tin khác đã đăng