Thông báo tuyển sinh lớp BSDH khóa 4

Cập nhật: 11/01/2012 - 12:00 am

  BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE TRẺ EM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …… /ĐT – VNCSKTE V/v thông báo tuyển sinh khóa đào tạo “Bác sĩ định hướng chuyên khoa Nhi khóa IV” Hà Nội, ngày      tháng     năm […]

 

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE TRẺ EM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …… /ĐT – VNCSKTE

V/v thông báo tuyển sinh khóa đào tạo “Bác sĩ định hướng chuyên khoa Nhi khóa IV”

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2012


Kính gửi:          – CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y VÀ CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO Y KHOA

– CÁC BỆNH VIỆN VÀ CÁC CƠ SỞ THỰC HÀNH Y TẾ

Viện nghiên cứu sức khỏe Trẻ em thuộc Bệnh viện Nhi trung ương tổ chức tuyển sinh khóa đào tạo “Bác sĩ định hướng chuyên khoa Nhi khóa IV”

 

I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Bác sỹ đã có bằng tốt nghiệp các trường Đại học Y

II. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

– Thời gian học: 6 tháng

– Hình thức đào tạo: Tập trung tại Bệnh viện Nhi Trung ương

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

     1. Hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển (Phòng Đào tạo – Viện Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em sẽ cấp khi thí sinh đến nộp hồ sơ)

– Sơ yếu lý lịch

– Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp) có công chứng

– Bản sao giấy khai sinh (có công chứng)

– Phiếu khám sức khỏe

– 01 ảnh 3x4cm + 01 ảnh 4×6 cm + 01 phong bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ theo mẫu quy định và ghi rõ phía ngoài túi hồ sơ: số điện thoại di động, cơ quan, để thuận tiện cho việc liên lạc.

    2. Thời gian đăng ký

Hạn cuối cùng: 16h00,  ngày 24 tháng 02 năm 2012

    3. Nơi đăng ký

Phòng Đào tạo – Viện Nghiên cứu sức khỏe Trẻ em thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương

Địa chỉ: Số 18/879 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04.627.38.736                                                          Fax: 04.627.38.736

   4. Thủ tục đăng ký

    Cá nhân, đơn vị đăng ký trực tiếp hoặc gửi danh sách đăng ký qua đường bưu điện (hoặc fax) tại Phòng Đào tạo – Viện Nghiên cứu sức khỏe Trẻ em – Bệnh viện Nhi trung ương.

 

 

VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Thanh LiêmTin khác đã đăng