Thông báo tuyển sinh lớp PPNC

Cập nhật: 18/10/2011 - 12:00 am

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE TRẺ EM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: ……  /TH – VNCSKTE V/v thông báo tuyển sinh khóa đào tạo “Nghiên cứu Y học lâm sàng” dành cho điều dưỡng Hà Nội, […]

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE TRẺ EM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: ……  /TH – VNCSKTE

V/v thông báo tuyển sinh khóa đào tạo “Nghiên cứu Y học lâm sàng” dành cho điều dưỡng

Hà Nội, ngày 17  tháng 10  năm 2011

Kính gửi:         – CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y VÀ CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO Y KHOA

– CÁC BỆNH VIỆN VÀ CÁC CƠ SỞ THỰC HÀNH Y TẾ

 

Viện nghiên cứu sức khỏe Trẻ em thuộc Bệnh viện Nhi trung ương tổ chức tuyển sinh khóa đào tạo “Phương pháp nghiên cứu Y học lâm sàng” dành cho điều dưỡng

1. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Các Điều dưỡng đại học có độ tuổi dưới 45.

II. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

– Thời gian học:           2 ngày.

Dự kiến khai giảng: 03/12/2011 (Chương trình chi tiết kèm theo)

– Hình thức đào tạo: Tập trung tại Bệnh viện Nhi Trung ương

III. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

     1. Hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu của Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em

– 1 Ảnh 4×6

– 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ

    2. Thời gian đăng ký

Hạn cuối cùng: 16h00,  ngày 25 tháng 11 năm 2011

    3. Nơi đăng ký

Phòng Tổng hợp – Viện Nghiên cứu sức khỏe Trẻ em thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương

Số 18/879 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04.627.38.648                                                      Fax: 04.627.38.648

   4. Thủ tục đăng ký

Cá nhân, đơn vị đăng ký trực tiếp hoặc gửi danh sách đăng ký qua đường bưu điện (hoặc fax) tại Viện Nghiên cứu sức khỏe Trẻ em.

V. KINH PHÍ HỌC TẬP

900.000đ/học viên (bao gồm tài liệu, ăn trưa và giải khát giữa giờ).

<tr style=”mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes”>

 

 

VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu P. Tổng hợp Viện NCSKTE

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Liêm

 

Dowload file đính kèm :

CHUONG TRINH LOP NCKH

Don dang kyTin khác đã đăng