THÔNG BÁO TUYỂN SINH THÁNG 6/2018

Cập nhật: 24/05/2018 - 1:33 am

Địa chỉ liên hệ: phòng Đào tạo liên tục – Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa, Tầng 2 nhà G, Bệnh viện Nhi Trung ương. Số điện thoại liên hệ: (04) 62738651, hoặc qua email: daotaolientuc@nhp.org.vn.

STT Lớp Yêu cầu học viên Thời gian học Đối tượng Khai giảng
1 Hồi sức nhi nâng cao Đang làm trong lĩnh vực cấp cứu, hồi sức cấp cứu hoặc đã học khóa cấp cứu hoặc hồi sức cấp cứu 3 tháng Bác sĩ, điều dưỡng 9h ngày 11/6/2018 tại phòng Tổng hợp- Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa
2 Hồi sức ngoại nhi Bác sĩ, điều dưỡng đang làm trong lĩnh vực ngoại nhi 3 tháng Bác sĩ, điều dưỡng 9h ngày 11/6/2018 tại phòng Tổng hợp- Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa
3 Siêu âm tim Đang làm trong lĩnh vực tim mạch 3 tháng Bác sĩ, điều dưỡng 9h ngày 21/6/2018 tại phòng Tổng hợp- Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa
4 Tiếp cận và chẩn đoán một số bệnh lý hô hấp nâng cao Đang làm việc trong lĩnh vực hô hấp 3 tháng Bác sĩ, điều dưỡng 9h ngày 11/6/2018 tại phòng Tổng hợp – Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa
5 Chẩn đoán và can thiệp sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em 3 tháng Bác sĩ, điều dưỡng, giáo viên 9h ngày 11/6/2018 tại phòng Tổng hợp – Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa

Tin khác đã đăng