THÔNG BÁO TUYỂN SINH THÁNG 6/2017

Cập nhật: 17/05/2017 - 3:02 am

  STT Lớp Yêu cầu học viên Thời gian học Đối tượng Khai giảng 1 Hồi sức nhi nâng cao Đã học hồi sức nhi cơ bản hoặc có kinh nghiệm làm việc về hồi sức cấp cứu từ 2-3 năm trở lên 3 tháng Bác sĩ, điều dưỡng 9h ngày 1/6/2017 2017 tại phòng […]

 

STT Lớp Yêu cầu học viên Thời gian học Đối tượng Khai giảng
1 Hồi sức nhi nâng cao Đã học hồi sức nhi cơ bản hoặc có kinh nghiệm làm việc về hồi sức cấp cứu từ 2-3 năm trở lên 3 tháng Bác sĩ, điều dưỡng 9h ngày 1/6/2017 2017 tại phòng Tổng hợp- Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa
2 Siêu âm tim mạch 3 tháng Bác sĩ Bác sĩ 9h ngày 19/6/2017 tại phòng Tổng hợp – Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa
3 Nội soi phế quản ống mềm 6 tháng Bác sĩ đã học xong định hướng chuyên khoa nhi Bác sĩ, điều dưỡng 9h ngày 1/6/2017 tại phòng Tổng hợp – Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa
4 Nội soi tiêu hóa Học theo kíp (1BS, 1ĐD) 6 tháng Bác sĩ, điều dưỡng 9h ngày 1/6/2017 tại phòng Tổng hợp – Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa

Địa chỉ liên hệ:  phòng Đào tạo liên tục – Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa , Tầng 2 nhà G, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Số điện thoại liên hệ: (04) 62738651, hoặc qua email: daotaolientuc@nhp.org.vn.

 

Tin khác đã đăng