THÔNG BÁO TUYỂN SINH THÁNG 9/2018

Cập nhật: 27/08/2018 - 4:38 am

Địa chỉ liên hệ: phòng Đào tạo liên tục – Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa, Tầng 2 nhà G, Bệnh viện Nhi Trung ương. Số điện thoại liên hệ: (04) 62738651, hoặc qua email: daotaolientuc@nhp.org.vn.

STT Lớp Yêu cầu học viên Thời gian học Đối tượng Khai giảng
1 Hồi sức cấp cứu nhi cơ bản Đã học cấp cứu nhi cơ bản hoặc có kinh nghiệm 2 năm trở lên tại đơn vị hồi sức nhi 3 tháng Bác sĩ, điều dưỡng 9h ngày 5/9/2018 tại phòng Tổng hợp- Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa
2 Sơ sinh nâng cao Đã học lớp điều trị sơ sinh cơ bản hoặc có kinh nghiệm 2 năm trở lên tại đơn vị sơ sinh 3 tháng Bác sĩ, điều dưỡng 9h ngày 5/9/2018 tại phòng Tổng hợp- Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa
3 Tiếp cận chẩn đoán một số bệnh lý tim mạch trẻ em 3 tháng Bác sĩ, điều dưỡng 9h ngày 5/9/2018 tại phòng Tổng hợp- Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa
4 Chẩn đoán điều trị một số bệnh lý hô hấp cơ bản, nâng cao 3 tháng Bác sĩ, điều dưỡng 9h ngày 5/9/2018 tại phòng Tổng hợp- Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa

Tin khác đã đăng