Thông báo về việc mời đối tác liên doanh, liên kết

Cập nhật: 15/01/2016 - 10:29 am

Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo mời đối tác tham gia thực hiện liên doanh, liên kết với các nội dung sau

TB liên doanh, liên kết

Tin khác đã đăng