Thư cảm ơn của ông Nguyễn văn Thịnh gửi tới Viện Nhi

Cập nhật: 19/03/2013 - 12:00 am

Ngày 15/3/2013 Ông Nguyễn Văn Thịnh có cháu nội là Nguyễn Văn Đoàn điều trị tại Khoa Hồi sức ngoại đã viết thư gửi lời cảm ơn tới tập thể y, bác sĩ  Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đây là nội dung bức thư: 

Ngày 15/3/2013 Ông Nguyễn Văn Thịnh có cháu nội là Nguyễn Văn Đoàn điều trị tại Khoa Hồi sức ngoại đã viết thư gửi lời cảm ơn tới tập thể y, bác sĩ  Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sau đây là nội dung bức thư:

b

aTin khác đã đăng