Tổng hợp tài trợ tháng 8.2020

Cập nhật: 17/11/2020 - 10:54 am

Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo kinh phí tài trợ tháng 8 năm 2020

TT Nội dung Số tiền
(đồng)
Số lượng Đơn vị
1 Viện phí cho BNKK 555,030,000                    284 lượt bệnh nhi
2 Kinh phí trao tay cho BNKK 22,950,000                     20 lượt bệnh nhi
4 Bữa cơm mặn 202,825,000                 6,073 suất cơm
5 Bữa cháo                 3,800 suất cháo
6 Bữa cơm chay                    650 suất cơm chay
7 Quà (không quy giá trị)                             –                 115,403 suất
8 Lì xì                             –                       – suất
11 Vật tư/Trang thiết bị y tế 458,400,000                      56 cái
12 Quỹ Ngày mai tươi sáng
(cập nhật theo quý)
                            –                       – bệnh nhi
13 Quỹ cuộc chạy vì trẻ em
(cập nhật theo quý)
                            –                       – bệnh nhi
TỔNG  1,239,205,000

Bằng chữ: Một tỉ hai trăm ba mươi chín triệu hai trăm linh năm ngàn đồng chẵn 

Tin khác đã đăng