Viêm miệng ECPET

Cập nhật: 29/09/2010 - 9:34 am

Ảnh : Minh họa 1. Triệu chứng Bắt đầu đột ngột bằng những mụn nước nhỏ trên niêm mạc mồm. Các mụn vỡ ra để lại một vết loét nông nhỏ. Bệnh nhi sốt và đau miệng 2. Điều trị Súc miệng bằng nước có natri bicarbonat. Bôi xanh methylen.


Ảnh : Minh họa


1. Triệu chứng

Bắt đầu đột ngột bằng những mụn nước nhỏ trên niêm mạc mồm. Các mụn vỡ ra để lại một vết loét nông nhỏ.

Bệnh nhi sốt và đau miệng

2. Điều trị

Súc miệng bằng nước có natri bicarbonat. Bôi xanh methylen.

Tin khác đã đăng