Xúc động những câu chuyện cuộc đời của các trẻ em bị bệnh hiếmCó khoảng 30% cháu mắc bệnh hiếm không bước qua 5 tuổi. 95% ca mắc c