Thông báo: Kế hoạch về việc tập huấn nâng cao năng lực giám sát, dự phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona mới (SARS-CoV-2)

Cập nhật: 07/05/2021 - 2:53 pm

Trong những ngày qua, dịch bệnh COVID-19 ở trong nước đang diễn biến theo chiều hướng ngày càng phức tạp, liên tiếp xuất hiện các điểm dịch, ổ dịch mới ở các tỉnh thành phố, kèm theo số lượng ca bệnh mới mắc tăng nhanh.

Giám đốc, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bệnh viện Nhi Trung ương yêu cầu tất cả các khoa, phòng, viện, trung tâm trong Bệnh viện cần nâng cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp ứng phó, phòng, chống COVID-19 tại Bệnh viện, đồng thời cập nhật và nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị COVID – 19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2). Bệnh viện xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giám sát, dự phòng : phát hiện sớm, cách ly nhanh.

Cập nhật chẩn đoán và điều trị điều trị COVID – 19, nâng cao năng lực chẩn đoán sớm và điều trị tích cực nhằm hạn chế các tai biến và biến chứng cho người bệnh.

2. Yêu cầu

– Triển khai tổ chức tập huấn, đảm bảo đạt yêu cầu về nội dung chương trình, thời gian, chất lượng, hiệu quả.

– Đơn vị cử cán bộ tham gia đầy đủ, đúng đối tượng.

II. NỘI DUNG

1. Tập huấn nâng cao năng lực giám sát, dự phòng: cho toàn bộ cán bộ làm việc, học tập tại Bệnh viện, bao gồm cả nhân viên thuộc các đơn vị dịch vụ làm tại Bệnh viện. Tổ chức thành 3 lớp để cán bộ công nhân viên, viên chức, học viên bố trí việc làm, thay nhau đi tham gia đầy đủ.

– Thời gian dự kiến:

+ Lớp 1: khai mạc 8h00 thứ ba, ngày 11/5/2021

+ Lớp 2: khai mạc 8h00 thứ tư, ngày 12/5/2021

+ Lớp 3; khai mạc 8h00 thứ năm, ngày 13/5/2021

– Địa điểm: Hội trường Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi Trung ương

– Thành phần tham dự: theo danh sách các khoa/phòng/viện/trung tâm/đơn vị lập, đăng ký ( dự kiến khoảng 200 người tham gia/ lớp)

( Có chương trình – Phụ lục 01 – kèm theo)

2. Cập nhật chẩn đoán và điều trị điều trị COVID – 19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2): cho đối tượng là bác sĩ Bệnh viện, học viên bác sĩ sau đại học đang học tập tại Bệnh viện. Tổ chức thành 2 lớp để bác sĩ, học viên sau đại học bố trí việc làm, thay nhau đi tham gia đầy đủ.

– Thời gian dự kiến:

+ Lớp 1: khai mạc 14h00 thứ ba, ngày 11/5/2021

+ Lớp 2: khai mạc 14h00 thứ tư, ngày 12/5/2021

– Địa điểm: Hội trường Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi Trung ương

– Thành phần tham dự: theo danh sách các khoa/phòng/viện/trung tâm/đơn vị đăng ký ( dự kiến khoảng 200 người tham gia/ lớp)

( Có chương trình – Phụ lục 02 – kèm theo)

3. Tài liệu tập huấn

– Tài liệu chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế

– Tài liệu do các giảng viên biên soạn

4. Giảng viên: là chuyên gia thuộc Trung tâm bệnh Nhiệt đới; khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; khoa DT&SHPT các bệnh nhiệt đới.

III. KINH PHÍ

– Nguồn kinh phí chống dịch, nguồn thu của Bệnh viện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chỉ đạo thực hiện: Ban Giám đốc, Ban phòng chống dịch Covid – 19 Bệnh viện

2. Phối hợp tổ chức: phòng KHTH, TT Bệnh nhiệt đới, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, và các phòng ban liên quan.

3. Các khoa/phòng/viện/trung tâm/đơn vị cử cán bộ tham gia lớp tập huấn. Đăng ký cán bộ tham dự lớp tập huấn theo biểu mẫu phụ lục 03, phụ lục 04, gửi về phòng KHTH theo địa chỉ hòm thư p.khth@nhp.org.vn.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giám sát, dự phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona mới (SARS-CoV-2) của Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ghi chú: Kế hoạch này thay cho Giấy mời, các khoa/phòng/viện/trung tâm/đơn vị chủ động cử cán bộ tham gia tập huấn theo thời gian và địa điểm trên.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phụ lục kèm theo:

Tập huấn nâng cao năng lực GS, dự phòng Covid-19 (PL1) 5.2021

Tập huấn cập nhật HD và ĐT Covid-19 (PL2) 5.2021

Tin khác đã đăng