Báo cáo kết quả OA tại bệnh viện Nhi trung ương trong 3 năm

Cập nhật: 07/03/2014 - 12:00 am

  Kết quả phân tích ACID Hữu cơ niệu tại bệnh Viện Nhi Trung Ương từ tháng 05-2011 đến tháng 12-2013 Quý khách vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm! BCKQ OA tai BVNTW trong 3 nam-V1.ppt   

 

Kết quả phân tích ACID Hữu cơ niệu tại bệnh Viện Nhi Trung Ương từ tháng 05-2011 đến tháng 12-2013

Quý khách vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm!

BCKQ OA tai BVNTW trong 3 nam-V1.ppt

 Tin khác đã đăng