Báo cáo sự cố y khoa

Cập nhật: 15/12/2014 - 12:00 am

– Mục đích sử dụng: báo cáo những sự cố y khoa không mong muốn trong quá trình điều trị và chăm sóc người bệnh. – Đơn vị sử dụng: các khoa lâm sàng, cận lâm sàng. – Mẫu báo cáo: click tại file đính kèm Bao-cao-su-co-y-khoa.doc Khôi phục hồ sơ bệnh án – Mục […]

– Mục đích sử dụng: báo cáo những sự cố y khoa không mong muốn trong quá trình điều trị và chăm sóc người bệnh.
– Đơn vị sử dụng: các khoa lâm sàng, cận lâm sàng.
– Mẫu báo cáo: click tại file đính kèm Bao-cao-su-co-y-khoa.doc

Khôi phục hồ sơ bệnh án

– Mục đích sử dụng: chỉnh sửa số liệu viện phí sai lệch của người bệnh trên hệ thống Medisoft trong quá trình thanh toán ra viện.
– Đơn vị sử dụng: các khoa lâm sàng.
– Mẫu khôi phục: click tải file tại đây Khoi-phuc-HSBA.doc
Tin khác đã đăng